?

Log in

No account? Create an account
w ═█О♫ Y║╟╗M ¤↔V • j\0♂О V╩:1 [entries|archive|friends|userinfo]
svvs

[ website | psvsv the electromusical ensemble ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(без темы) [апр. 9, 2011|01:37 am]
svvs
∆˙ƒƒƒ∆ ƒ√≈ Ω® ®
     ˚∆```j∆ ˜µµ¬ πº ∆˙
                        ∆˙ƒƒ   ƒåœ ∑

…ø:ø:ˆˆ©
            øø ®†  ¶§ ∞∞ ££ ¥© ≈çß ∆^ ˚ƒ
                       ©ƒ˙˙µ˜√
          ©© ®ƒƒ ˆª ®ƒƒ
√√
            ˚˚®† ßå √ç
Ссылка1 комментарий|Оставить комментарий

(без темы) [дек. 3, 2008|03:59 am]
svvs
,+5"

             ♣%◄← ♂♥▬←,↕○ ♦#◄3

       

               ☺☼  &↔☺/ $

      (.  6 ↓↔↔$'- ☻"4 ♥↓

   )   *$4↔▲

     / 5 ☻↨☼ ♂-&*‼

СсылкаОставить комментарий

(без темы) [апр. 13, 2008|10:44 am]
svvs
[Музыка |Cut Copy - In Ghost Colours]

╘ ♥О╓   
                 §656О
 
 
                              6Т4 
                                     с╫О
  
        
                                    '↔
     
     
        ♦D
             

                                k╘5
                                   

                                    
6U o
                                        
*
                               
4! Пмj $Х!
                           
"
                       ▓

5D¤·
Ссылка1 комментарий|Оставить комментарий

(без темы) [июл. 30, 2007|03:47 pm]
svvs
Элефантирую, переношусь.
Все буквы - Y
Цвет -
11 - 13 ...

Ф. Тютчев
Ссылка1 комментарий|Оставить комментарий

(без темы) [июл. 7, 2007|11:33 am]
svvs


‼    ♦♫↕ ♣ ☺♀♂☻►☺ ☻
♣ ‼☼♥♠ ►♫
  ♦ ♠
   ◄♫ ♥‼► ◄♥‼
        ♫► ♦►☺◄♫
            ♥
     ►☺ ♫
♥      ☺‼ ♀♣ ♫◄☺ ◄♠

►
 ♦♫♥ ‼☼‼
       ♦
  ↕↕♣ ♣ ☺♦ ♫♀
☺   ↕
 ♦♣
 ♠ ♀ ☺♣☼ ♣

    ♠♠↕ ○♀►‼☻‼☻
          ♣↕
○           ↕♫
   ☼ ◄☺♂◄☼♦ ♫↕►♥ ☺
            ♠♥► ►☼♠♠ ♂
☻ ♠‼♥◄☺ ♦
Ссылка2 комментария|Оставить комментарий

G. 0r0*d [дек. 28, 2005|12:26 pm]
svvs
[Музыка |Диск Баку-Баку]

к↕р*(5 –
        О1,
    ╚Ород
     	§6xО╨
            ТJ╒,
↕h◄◄A>
   ¶§{го┌n↓
       *+§.ДV./♀6...
т\|-6K }}§A ..{.
ТT·ГŠK ▲ v 
       V.bV

Ссылка12 комментариев|Оставить комментарий

(без темы) [дек. 15, 2005|07:24 am]
svvs

►╕↑Z╣:М
      

Е♥H ╨ ∙ √ям m╚

н l ⌂gаСсылка9 комментариев|Оставить комментарий

(без темы) [сент. 20, 2005|01:06 am]
svvs
 Y!E 7
СсылкаОставить комментарий

(без темы) [июл. 7, 2005|07:27 pm]
svvs
         х д л в л о ь - о и о г д а а а т п
         у о и а и з в - л в л о ь т ч т а о
         е ж в т в н с - и а и з в и е х д л
         г д а а а а ё - в т в н с п г у о и
         о ь т ч т т п - д а а а а ё о о е ж
         - - - - - - - - - т т т т п л п г д
         н с п г х д л в и е - а о и о о ь т
         а ё о о у о и с п г х д - в л з в и
         т п л п е ж в ё о о у о и а - н с п
         а о и о г д а п л п е ж в т в а - о
Ссылка1 комментарий|Оставить комментарий

(без темы) [июн. 24, 2005|03:17 pm]
svvs

                             ЬЫЫЫЫЫЫЬ
                         ЬЬЬЬЬЬЬЫЫІІІІІІЫЫ
               ЬЬЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІЬ ЫІЬ 
           ЬЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІЫЫЫІЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЯ ЯЫЫІІЬ
  ЫЫ      ЬЬЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫІІІЫЫЬ  ЬЫЫЫЫІІЬ 
  ЫІІІЬ  ЬЬЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯЯЯЯЯ     ЯЯЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЯ
   ЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЯЯЯ             ЯЯЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫІЫЫЯ 
   ЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯ   Я  Ь ЬЬЬ ЬЬЬ ЬЬЬ Ь  Ь   ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯ 
     ЯЫІІІІЫЯЯ    ІЫ ІЫ Ы ІЬЬ ІЫ ІЬЫ І  І    
             ІЫ ІЫ Ы ЬЬЫ ІЫ І Ы ІЬЬ ІЬЬ      
                             ЬЫЫЫЫЫЫЬЫІ 
                         ЬЬЬЬЬЬЬЫЫІІІІІІЫЫІ
                 ЬЬЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІЬ
           ЬЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІЫЫЫІЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЯ ЯЫЫІІЬ
  ЫЫ      ЬЬЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫІІІЫЫЬ  ЬЫЫЫЫІІЬ 
  ЫІІІЬ  ЬЬЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯЯЯЯЯ     ЯЯЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЯІ
   ЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЯЯЯ             ЯЯЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫІЫЫЯ  
   ІЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯ   ЬЬЬ             ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯ   
   ЯІ ЯЫІІІІЫЯЯ    ІЫ  ЬЬЬ ЬЬЬ ЬЬЬ ЬЬЬ ЬЬЬ           ІЯ
  ЬІЯЬ Ь        ІЫ ЬЬ ІЫЬЯ ІЫЬ ІЫЬ ІЫ ІЬЬ           ЬЬ
  ЫІЯ          ІЫЬЬЫ ІЫ Ы ІЫЬ ІЫЬ ІЫ ЬЬЫ          
 ЬЫІЯ                                
    ІІЫ                            
    ЬІЫ                             
  ЫІЬ                               
  ЯІЬЯ                                
   ЬЯ         A•c{iC ◘ (q)RiЯe - N-Li7iU↨     ЯЬ
    ЯЫЬ                        ЬЫЫЫЫЫЫЬЫІ ЬЫІЯ ЬІІЯ
    ЬІЫ                    ЬЬЬЬЬЬЬЫЫІІІІІІЫЫІ ЫІІ  ІІЫ
  ЯІ ЫІ             ЬЬЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІЬ ЫІЬ ЫЯЯ
  Я Я       ЬЬЬЬЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІЫЫЫІЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЯ ЯЫЫІІЬЯЫІ ЫЯ
  ЫЬ      ЬЬЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫЫЫІІІЫЫЬ  ЬЫЫЫЫІІЬ Ы
  ЫІІІЬ  ЬЬЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯЯЯЯ[0○-0◘-A0▼3]ЯЯЫЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІЫЯ Я
   ЯЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЯЯЯ             ЯЯЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫІЫЫЯ
    ЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯ                  ЯЫЫЫЫЫЫЫЫЫЯЯ
     ЯЫІІІІЫЯЯ
Ссылка4 комментария|Оставить комментарий

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]